siporax - 15mm

 
voľné balenie 500ml - 4,50 € 
voľné balenie 1000ml - 7,50 €
 
Objednať môžete na 0908 965 688, alebo  ryby.martin@centrum.sk alebo kofola@cichlidportal.sk
 
 
Sera Siporax
- najúčinnejšie biologické filtračné medium na trhu. Vyrábené z odpadového skla práškovou metalurgiou. Vzniknutá pórovitá štrutúra (póry sú otvorené, takže voda cez ne môže voľne pretekať) predstavuje ideálnu osidlovaciu plochu pre nitrifikačné baktérie. Jeden liter siporaxu poskytuje osidlovaciu plochu cca 270 m2
Pre porovnanie, bežného keramického biofiltračného média by sme potrabovali 34 litrov, aby sme dosiahli ekvivalentnú osidlovaciu plochu. Použitím siporaxu výrazne zvýšime účinnosť biologickej filtrácie každého filtra.
Tým, že sera siporax poskytuje nitrifikačným bakteriám už pri malom objeme tak obrovskú osidlovaciu plochu, je vhodný i pre malé filtre.
Nitrifikačné baktérie usadené na stenách pórov potrebujú kyslík. Keďže v tomto priestore je ale kyslíku málo, sú nútené kyslík získávať rozkladom nitrátov z pretekajúcej vody .  Vo vytekajúcej vode je potom veľmi málo nitrátov.

Siporax je filtračné mádium, ktoré treba aplikovať na úrovni jemného čistenia. Ako predfiltráciu je odporúčané použiť filtračnú vatu alebo biofiltračné vlákna aby cez póry siporaxu pretekala už mechanicky prečistená voda. Údržba siporaxu je jednoduchá, ak je používaný podľa odporúčaní, stačí ho približne po jednom roku prepláchnúť pod tečúcou vodou.